Glam Garland

Glam Garland

השראה: Florian Jayet וענבר ספקטור

המראה: בוהו, זוהר, אולטרה-נשי

מתאים ל: למראה זה נדרש שיער ארוך

המוצרים בהם השתמשו להשגת המראה:

  • אקסטרה סטרונג מוס של לייבל.אם
  • אקסטרים הולד היירספריי של לייבל.אם
  • ריזרקשן סטייל דאסט של לייבל.אם
מחיר התסרוקת במספרות:
  •  ₪250
    • דגם: Glam Garland
    • זמינות: במלאי
    • ₪250