The Sweep

The Sweep

השראה: Masha Ma ו- Yifang Wan

המראה: שיער משוך קדימה עם שביל בצד, בגימור מתוחכם

מתאים ל: תספורות באורך קארה בוב וארוך יותר

המוצרים בהם השתמשו להשגת המראה:

ת'יקנינג קרים של לייבל.אם

בלואו אאוט ספריי של לייבל.אם

אקסטרים הולד היירספריי של לייבל.אם

מחיר התסרוקת במספרות:
  •  ₪250
    • דגם: The Sweep
    • זמינות: במלאי
    • ₪250